Obec Selce

Výzva na predloženie ponuky - Rekonštrukcia obecného objektu v obci Selce -1. etapa výstavby; zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní


Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Príloha 1 - cenová ponuka na vyplnenie16 kB [docx]
  Príloha 2 - vyhlásenie na vyplnenie16 kB [docx]
  Príloha 3 - zmluva o dielo26 kB [docx]
  Príloha 5 - 1. časť - výkaz výmer I. etapa17 kB [xlsx]
  Príloha 5 - 2. časť - výkaz výmer elektro-155 kB [xlsx]
  Výzva zo dňa 15.03. - obec Selce1 961 kB [pdf]