Obec Selce

Úradná tabuľa

ZverejnenéOznam
17.06.2024Voľby do Európskeho parlamentu 2024
12.04.2024Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024
29.01.2024Správne konania
12.12.2023Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce
03.10.2023Voľby do NR SR 2023
11.08.2023Verejná vyhláška
24.11.2022Pozvánka na zasadnutie OZ na 27.11.2022
15.11.2022Referendum 2023
26.08.2022Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
26.08.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
15.03.2022Výzva na predloženie ponuky - Rekonštrukcia obecného objektu v obci Selce -1. etapa výstavby; zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
27.08.2020VÝZVA VO - Zhotovenie dvoch krížov v obci Selce v kópii súčasných krížov
30.11.2019Návrh rozpočtu obce Selce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022
05.11.2019Voľby do NRSR 2020
25.10.2019Ochrana osobných údajov - informácia
16.10.2019Výzva na predloženie - Doplnenie verejného osvetlenia solárnymi svietidlami
10.10.2019Výzva na predloženie ponuky: Rekonštrukcia obecného objektu v obci Selce - I.etapa výstavby
30.08.2019Začaté správne konanie - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, krovitého porastu
20.02.2019Výzva na predloženie ponuky: Prístavba a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Selce
20.09.2018Výzva na predkladanie CP - Výmena okien a dverí na dome smútku
09.08.2018Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
25.07.2018Výzva na predkladanie CP - dodanie požiarnej techniky, náradia a ochranných pomôcok